Search

Trung tâm TT-TV

HỆ THỐNG BIỂU MẪU - HỒ SƠ

1. QUY TRÌNH MƯỢN TÀI LIỆU THƯ VIỆN Download

TT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

Biểu mẫu

1

Danh mục tài liệu

01/QT-CĐNCKNN-TV-BM01

Download

2

Phiếu yêu cầu

01/QT-CĐNCKNN-TV-BM02

Download

3

Biên bản tình trạng TL

01/QT-CĐNCKNN-TV-BM03

Download

4

Thẻ thư viện

01/QT-CĐNCKNN-TV-BM04

Download

5

Nội quy mượn, trả tài liệu

01/QT-CĐNCKNN-TV-BM05

Download

 

Pin It

Additional information