Search

Sứ mệnh, mục tiêu và tầm nhìn

Sứ mệnh

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của các ngành kinh tế khác, trong đó lấy đào tạo nhân lực các lĩnh vực: Cơ điện nông nghiệp, Cơ khí, Động lực, Điện, Sư phạm dạy nghề làm trọng điểm.

Tầm nhìn

Phấn đấu trở thành trường cao đẳng nghề trọng điểm quốc gia, có thương hiệu mạnh trong nước, trong khu vực và quốc tế. Đến năm 2020 có đủ điều kiện, tiêu chuẩn của một trường đại học công nghệ thực hành.

Hệ thống giá trị cơ bản

Với truyền thống gần 50 năm xây dựng và phát triển, Trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên đoàn kết một lòng, có kiến thức, có tay nghề cao, luôn luôn đổi mới và tâm huyết với nghề. Đã đào tạo được nhiều thế hệ HSSV với những kiến thức và kỹ năng cần thiết để khẳng định được mình. Xây dựng được thương hiệu của Trường và luôn có vị thế xứng đáng trong ngành Nông nghiệp & PTNT, tỉnh Vĩnh Phúc và khu vực.

Trường đã tạo lập được không gian văn hóa riêng đảm bảo điều kiện tốt nhất để cán bộ giáo viên phát huy hết nội lực và cống hiến cho sự nghiệp chung của Trường.

Mục tiêu chiến lược

- Giai đoạn 2009 - 2011: Là một trong các trường cao đẳng nghề trọng điểm của toàn Ngành và của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi mục tiêu đào tạo theo hướng đào tạo đa cấp, đa ngành, có chất lượng, hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội và dạy nghề cho nông dân; phát triển nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; tiếp cận hợp tác, hội nhập khu vực và quốc tế nhằm từng bước phát triển thương hiệu "Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp".

- Giai đoạn 2012 - 2015: Trở thành một trong các trường Cao đẳng nghề trọng điểm có năng lực, chất lượng, hiệu quả đào tạo đạt chuẩn quốc gia, trong đó có tối thiểu 04 ngành nghề đào tạo trọng điểm đạt chuẩn khu vực và quốc tế; phát triển thương hiệu, uy tín về chất lượng đào tạo và nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ  các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và các lĩnh vực khác.

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

Trở thành một trong các trường Cao đẳng nghề trọng điểm quốc gia và tiếp cận quốc tế, đào tạo đa cấp, đa ngành và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành trường Đại học công nghệ thực hành đào tạo nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và các ngành kinh tế mũi nhọn có chất lượng cao, có thương hiệu trong cả nước, khu vực và quốc tế.

1. Về đào tạo.

Tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá đào tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả, đạt chuẩn đào tạo của các nước tiên tiến trong và ngoài khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển của một nước công nghiệp. Mở rộng qui mô đào tạo để đạt 8.000 HSSV vào năm 2020.

Tổ chức đào tạo 4 cấp trình độ: Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề và Đại học công nghệ thực hành. Tập trung nguồn lực để phát triển các nghề truyền thống đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Cơ giới hoá - Điện khí hoá - Hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn; chú trọng phát triển các nghề mũi nhọn để đào tạo bậc đại học về công nghệ thực hành đạt chất lượng chuẩn mực hàng đầu để phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm; có định hướng để phát triển các nghề thuộc lĩnh vực tự động hoá và công nghệ cao.

Đào tạo liên thông và bồi dưỡng nâng cao trình độ theo nhu cầu học tập thường xuyên của người lao động. Thực hiện đa dạng hoá về hình thức đào tạo, chú trọng liên kết đào tạo với các trường đại học công nghệ tiên tiến trong và ngoài khu vực.

Xây dựng đủ giáo trình, tài liệu theo chương trình đào tạo; xây dựng các chuẩn kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế và thực hiện đánh giá chất lượng đào tạo theo các chuẩn kỹ năng nghề nghiệp.

2. Về cơ sở vật chất

Xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ giảng dạy của trường đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn của trường Trường Đại học Công nghệ thực hành tiên tiến trong khu vực, phù hợp với quy mô đào tạo 8.000 HSSV.    

3. Về khoa học công nghệ

           Xây dựng Trường thành một trung tâm nghiên cứu khoa học ứng dụng, khai thác công nghệ và các tiến bộ khoa học kỹ thuật một cách hiệu quả nhất phục vụ đào tạo và sản xuất. Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật thuộc các chuyên ngành đào tạo của Trường, các dự án chuyển giao công nghệ của các tổ chức trong nước và quốc tế góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, ngành và của cả nước.

4. Về công tác học sinh - sinh viên.

Học sinh - sinh viên là nhân vật trung tâm của Nhà trường. Tạo môi trường học tập lành mạnh để HSSV toàn tâm toàn ý, chủ động học tập, sáng tạo và tiếp cận với nghiên cứu khoa học. HSSV phải được phát triển toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ để tự tin tham gia các sân chơi trí tuệ dành cho sinh viên của các trường đại học trong cả nước và trên thế giới; giúp họ thích ứng nhanh nhất với cơ chế thị trường và khẳng định được mình trong xã hội. Từ đó củng cố vị thế của Nhà trường với xã hội và thu hút được nhu cầu học tập tại trường ngày càng đông với chất lượng được nâng cao.

5. Về nguồn nhân lực.

 Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có chất lượng đạt chuẩn của một trường đại học công nghệ thực hành. Đội ngũ cán bộ giáo viên có phẩm chất, đạo đức và lương tâm nghề nghiệp với trên 80% có trình độ trên đại học, trong đó có từ 20 - 25 % có trình độ Tiến sỹ; 70% cán bộ, giáo viên sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ, 100% giáo viên và cán bộ quản lý sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy và quản lý.

6. Về tài chính và tiền lương

Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý tài chính nhằm tăng cường phát triển, thu hút và sử dụng có hiệu quả cao các nguồn lực tài chính. Đa dạng hóa nguồn tài chính, tăng nhanh các nguồn thu đảm bảo kinh phí phục vụ các hoạt động đào tạo, nâng cao đời sống cho cán bộ giáo viên, đầu tư tăng cường cơ sở vật chất và các hoạt động khác của Nhà trường.

7. Về công nghệ thông tin

            Khai thác và ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý Nhà trường, đáp ứng yêu cầu của một trường Đại học công nghệ hàng đầu ở Việt Nam được vận hành theo mô hình "Chính phủ điện tử".

100% cán bộ giáo viên sử dụng thành thạo máy tính để tra cứu, trao đổi tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu, giảng dạy và quản lý công tác đào tạo; 100% bài giảng được điện tử hoá nhằm hỗ trợ cho việc cải tiến phương pháp giảng dạy. Nâng cao năng lực của trung tâm Công nghệ thông tin để góp phần triển khai thành công đề án công nghệ dạy học trực tuyến và trường học điện tử.

 8. Về hợp tác quốc tế

Xây dựng trường trở thành trung tâm liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong và ngoài khu vực, xây dựng được mối liên kết trong đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ với các nước trong khu vực và các nước có nền khoa học, giáo dục phát triển trên thế giới. Trường là trung tâm đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế cho các nghề mũi nhọn của trường và một số nghề có thế mạnh khác.

Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham quan thực tập ở nước ngoài, tạo điều kiện cho giáo viên và HSSV tiếp cận với khoa học công nghệ  trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và các ngành kinh tế trọng điểm của các nước trong khu vực và trên thế giới.

9. Về đảm bảo chất lượng

Kiểm định chất lượng trường đạt tiêu chuẩn của Trường đại học công nghệ thực hành hàng đầu ở Việt Nam, được vận hành theo mô hình tổ chức và quản lý ISO 9000 và phấn đấu đạt tiêu chuẩn các trường tiên tiến trong khu vực.

 Kiểm định chất lượng cần tập trung vào mục tiêu đào tạo, kết quả thực hiện, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật và sự chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp để đảm bảo thực hiện thành công toàn bộ Chiến lược phát triển.

Pin It

Additional information