Search

Cơ cấu tổ chức

I. Cơ cấu tổ chức

 

Phụ trách phòng: Ths. Phạm Thị Ánh Ngọc
Văn phòng:             204 Nhà hiệu bộ
Điện thoại CQ:        0211.3596 708

II. Danh sách cán bộ, nhân viên phòng

     STT                                        Họ và Tên                                                 Chức vụ                            Trình độ                
1 Phạm Thị Ánh Ngọc Phụ trách phòng  
2 Nguyễn Văn Thông Nhân viên  
3 Cao Thị Minh Nhân viên  
4 Trương Thị Thanh Huyền Nhân viên  
5 Huỳnh Ngọc Châu Nhân viên  
6 Phạm Thị Thanh Tâm Nhân viên  
7 Nguyễn Khắc Sơn Nhân viên  
8 Nguyễn Thành Đông Nhân viên  
Pin It

Additional information