Search

KẾT QUẢ HỘI GIẢNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2010 - 2011

KẾT QUẢ HỘI GIẢNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2010 - 2011

TT

HỌ TÊN GIÁO VIÊN

ĐƠN VỊ

Kết quả

1

Nguyễn Thị Hạnh

Cơ khí

Giải Nhì

2

Đing Quang Vinh

Động lực

Giải Nhì

3

Bùi Thu Trang

Kinh tế

Giải Nhì

4

Đặng Thành Trung

Điện tử - Tin học

Giải Nhì

5

Phan Thanh Đạt

 Khoa Cơ giới

Giải Nhì

6

Nguyễn Văn Tĩnh

Điện

Giải Nhì

7

Tạ Thị Bích Hồng

Khoa học Cơ bản

Giải Nhì

8

Nguyễn Quốc Chính

TTĐT & SHLX

Giải Nhì

9

Nguyễn Mạnh Toàn

Quản lý HSSV

Giải Ba

10

Nguyễn Văn Thanh

TTĐT & SHLX

Giải Ba

11

Triệu Đình Sơn

Điện

Giải Ba

12

Lê Đình Đạt

Động lực

Giải Ba

13

Phùng Ngọc Hùng

Điện tử - Tin học

Giải Ba

Pin It

Additional information