Search

KẾT QUẢ HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2009 - 2010

TT

Họ Và tên

Đơn vị

Bài giảng

Đạt giải

1

 Trịnh Thị Phong Lan

Khoa KHCB

Amoniac (NH3)

Nhì

2

 Nguyễn Ngọc Cường

Khoa Cơ giới

Lùi xe trong hình chữ Chi (Hạng B2)

Nhì

3

 Hồ Sỹ Khương

Khoa Cơ khí

Hàn Nhôm 1G bằng thiết bị hàn TIG

Nhì

4

 Đỗ Mạnh Khẩn

Khoa Cơ giới

Ghép xe vào nơi đỗ (Hạng E)

Nhì

5

 Hoàng Văn Thông

Khoa Động lực

Hệ thống đèn cốt pha xe TOYOTA VIOS

Nhì

6

 Lê Chí Dũng

P. TC - HC

 

Nhì

7

 Chu Mạnh Hùng

Khoa Cơ khí

Kỹ thuật gá dao tiện mặt trụ ngoài

Nhì

8

 Trần Văn Kiên

Khoa Điện

Điều khiển 2 động cơ hoạt động tuần tự dừng đồng loạt dùng PLC S7-300

Nhì

9

 Hà Thanh Sơn

Khoa Động lực

cơ cấu phân phối khí loại suppap treo

Ba

10

 Phạm Duy Quyết

Khoa Điện

Tích hợp

Ba

11

 Lê Xuân Chung

Khoa ĐT - TH

Kết cấu máy tính

Ba

Pin It

Additional information