Search

KẾT QUẢ HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG 2001

TT

 Họ và tên  giáo viên

Đơn vị 

Tên bài giảng tham gia

Giải 

 1

 Nguyễn Xuân Thủy

 Cơ khí

 

 Nhì

 2

 Nguyễn Mạnh Hùng

 Điện

 

 Nhì 

 3

 Lê Bảo Hưng

 Điện

 

 Nhì

 4

 Nguyễn Văn Phóng

 Cơ giới

 

 Nhì

 5

 Trần Thị Thu Huyền

 Đào tạo

 

 Nhì

 6

 Nguyễn Đức Nam

 Cơ khí

 

 Nhì

 7

 Nguyễn Xuân Kim

 QLHS

 

 Nhì

 8

 Nguyễn Trung Mười

 Điện

 

 Ba

 9

 Hoàng Đức Tuấn

 Cơ khí

 

 Ba

 10

 Nguyễn Tiến Đưởng

 Cơ giới

 

 Ba

Pin It

Additional information