Search

Kết quả hội giảng 2007

KẾT QUẢ HỘI GIẢNG NĂM 2007

TT

Họ và tên

Khoa/Phòng

Tên Bài Giảng

                       Đạt giải

1

Hồ Sỹ Khương

Khoa Cơ khí

 

Nhì

2

Nguyễn Xuân Khôi

Khoa Cơ giới

 

Nhì

3

Nguyễn Tiến Vũ

Khoa Điện

 

Nhì

4

Lê Đình Đạt

Khoa Động lực

 

Ba

5

Trịnh Thị Kim Thu

Khoa KHCB

 

KK

6

Phạm Đức Lâm

Khoa Cơ giới

 

Nhì

7

Phạm Đức Tiến

QL HSSV

 

Nhì

8

Nguyễn Văn Trình

Khoa Điện

 

Ba

 

 

 

 

 

Pin It

Additional information