Search

TKB HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020

 

TT tuần

Từ ngày – Đến ngày

Ngày cập nhật

Chi tiết TKB

Ghi chú

1

30/12/2019 - 05/01/2020 

27/12/2019 

 XEM CHI TIẾT (PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL)

 Cập nhật lịch lao động, lịch nghỉ tết dương lịch

2

06/01/2020 - 12/01/2020 

 02/01/2020

XEM CHI TIẾT (PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL) 

Cập nhật lịch lao động 

3

02/03/2020 - 08/03/2020 

27/2/2020 

 

XEM CHI TIẾT (PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL) 

 - Tuần học sau tết nguyên đán

- Cập nhật lịch LĐ

4

09/3/2020 - 15/3/2020 

 05/3/2020

 

XEM CHI TIẾT (PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL) 

Cập nhật lịch lao động 

5

16/3/2020 - 22/3/2020 

 12/3/2020

XEM CHI TIẾT (PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL) 

 Cập nhật lịch lao động

6

 23/3/2020 - 29/3/2020

 19/3/2020

 XEM CHI TIẾT (PDF) 

XEM CHI TIẾT

 (EXEL) 

Cập nhật lịch lao động 

7

 30/3/2020 - 05/4/2020

 26/3/2020

XEM CHI TIẾT

(PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL) 

Cập nhật lịch lao động 

8

06/4/2020 - 12/4/2020

 03/4/2019

XEM CHI TIẾT 

TKB giảng dạy online 

9

 13/4/2020 - 19/4/2020

 10/4/2020

 XEM CHI TIẾT

 TKB dạy online

10

20/4/20190-  26/4/2010

17/4/2017 

XEM CHI TIẾT 

TKB dạy online 

11

 27/4/2020 - 03/5/2020

 24/4/2020

XEM CHI TIẾT 

TKB dạy online 

12

04/5/2020 - 10/5/2020 

29/4/2020 

XEM CHI TIẾT

(PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL) 

 

13

 11/4/2020 - 17/5/2020

 8/5/2020

XEM CHI TIẾT

(PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL) 

Cập nhật lịch lao động 

14

 18/5/2020 - 24/5/2020

 15/5/2020

XEM CHI TIẾT

(PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL) 

Cập nhật lịch lao động 

15

 25/5/2020 - 31/5/2020

22/5/2020 

XEM CHI TIẾT

(PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL) 

Cập nhật lịch lao động 

16

 01/6/2020 - 07/6/2020

29/5/2020 

XEM CHI TIẾT

(PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL) 

Cập nhật lịch lao động 

17

08/6/2020 - 14/6/2020 

 5/6/2020

 XEM CHI TIẾT

(PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL)

Cập nhật lịch lao động 

18

 15/6/2020 - 21/6/2020

 12/6/2020

XEM CHI TIẾT

(PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL) 

Cập nhật lịch lao động 

19

 22/6/2020 - 28/6/2020

19/6/2020 

XEM CHI TIẾT 

Cập nhật lịch lao động 

20

 29/6/2020 - 05/7/2020

26/6/2020 

XEM CHI TIẾT 

Cập nhật lịch lao động 

21

 06/7/2020 - 12/7/2020

03/7/2020 

XEM CHI TIẾT 

 Cập nhật lịch lao động

22

 

 

 

 

 

Pin It

Additional information