Search

KẾ HOẠCH, TKB HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019-2020

/THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019-2020

 

TT tuần

Từ ngày – Đến ngày

Ngày cập nhật

Chi tiết TKB

Ghi chú

1

29/7/2019 -  04/8/2019

24/7/2019 

XEM CHI TIẾT 

TKB tuần 01 sau hè 

2

 05/8/2019 - 11/8/2019

 01/8/2019

 XEM CHI TIẾT

 cập nhật lịch lao động

3

 12/8/2019 - 18/8/2019

 08/8/2019

 XEM CHI TIẾT

TKB KHÓA 59 TC

 Cập nhật lịch lao động

 19/8/2019 - 25/8/2019

 15/8/2019

 XEM CHI TIẾT

TKB KHÓA 59 TC

 Cập nhật lịch lao động

 26/8/2019 - 01/9/2019

 22/8/2019

 XEM CHI TIỂT

TKB KHÓA 59TC

 Cập nhật lịch lao động

 02/9/2019 - 08/9/2019

 29/8/2019

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch nghỉ quốc khánh, Lịch khai giảng; TKB khóa 59 trung cấp

 09/9/2019 - 15/9/2019

 05/9/2019

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 16/9/2019 -22/9/2019

 12/9/2019

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật TKB khóa 59 Cao đẳng; Lịch lao động

 23/9/2019 - 29/9/2019

 19/9/2019

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

10 

 30/9/2019 - 06/10/2019

 26/9/2019

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

11 

 07/10/2019 - 13/10/2019

 03/10/2019

 XEM CHI TIÊT

 Cập nhật lịch lao động

12 

 14/10/2019 - 20/10/2019

 10/10/2019

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

13 

 21/10/2019 - 27/10/2019

 17/10/2019

 XEM CHI TIẾT(PDF)

XEM CHI TIẾT(EXEL)

 Cập nhật lịch thi nghề phổ thông khóa 57; GVCN thông báo các lớp đi lao động theo lịch đầy đủ

14 

 28/10/2019 - 03/11/2019

 24/10/2019

 XEM CHI TIÊT (PDF)

XEM CHI TIẾT (EXEL)

 Cập nhật lịch lao động

15 

 04/11/2019 - 10/11/2019

 31/10/2019

 XEM CHI TIẾT (PDF)

XEM CHI TIẾT (EXEL)

 Cập nhật lịch lao động

16 

 11/11/2019 - 17/11/2019

 07/11/2019

 XEM CHI TIẾT (PDF)

XEM CHI TIẾT (EXEL)

 

17 

 18/11/2019 - 24/11/2019

 14/11/2019

 XEM CHI TIẾT (PDF)

XEM CHI TIẾT(EXEL)

 Cập nhật lịch lao động

18 

 25/11/2019 - 01/12/2019

 21/11/2019

 XEM CHI TIẾT

(PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL)

 

19 

 02/12/2019 - 08/12/2019

 

 XEM CHI TIẾT (PDF)

XEM CHI TIẾT (EXEL)

 

20 

 09/12/2019 - 15/12/2019

 15/12/2019

 XEM CHI TIẾT (PDF)

XEM CHI TIẾT(EXEL)

 Cập nhật lịch lao động

21 

 16/12/2019 - 22/12/2019

 12/12/2019

 XEM CHI TIẾT (PDF)

XEM CHI TIẾT (EXEL)

 Cập nhật lịch lao động

22 

 23/12/2019 - 29/12/2019

 19/12/2019

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 

Pin It

Additional information