Search

KẾ HOẠCH, TKB HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2

NĂM HỌC 2018-2019

 

TT

tuần

Từ ngày – Đến ngày

Ngày cập nhật

Thời khóa biểu

Ghi chú

1.

 31/12/2018 - 06/01/2019

 26/12/2018

XEM CHI TIẾT

Tuần 1 học kì 2 năm học 2018-2019 

2.

 07/01/2019 - 13/01/2019

 03/01/2019

XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

3.

 14/01/2019 - 20/01/2019

 10/01/2019

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

4.

 21/01/2019 - 27/01/2019

 17/01/2019

XEM CHI TIẾT 

 Cập nhật lịch họp HĐSP

5.

 18/2/2019 - 24/2/2019

 24/01/2019

 XEM CHI TIẾT

 Tuần học sau tết; Cập nhật lịch LĐ

6.

 25/02/2019 - 03/3/2019

 21/2/2019

XEM CHI TIẾT 

 Cập nhật lịch LĐ

7.

 04/3/2019 - 10/3/2019

 01/3/2019

XEM CHI TIẾT 

 Cập nhật lịch LĐ

8.

 11/3/2019 - 17/3/2019

 07/3/2019

XEM CHI TIẾT 

 Cập nhật lịch lao động

9.

 18/3/2019 - 24/3/2019

 14/3/2019

XEM CHI TIẾT 

 Cập nhật lịch lao động

10.

 25/3/2019 - 31/3/2019

 21/3/2019

XEM CHI TIẾT 

 Cập nhật lịch lao động

11.

 01/4/2019 - 07/4/2019

 28/3/2019

XEM CHI TIẾT 

 Cập nhật lịch lao động

12.

 08/4/2019 - 14/4/2019

 05/4/2019

XEM CHI TIẾT 

 Cập nhật lịch lao động

13.

 15/4/2019 - 21/4/2019

 11/4/2019

XEM CHI TIẾT 

 Cập nhật lịch lao động

14.

 22/4/2019 - 28/4/2019

 18/4/2019

XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

15.

 29/4/2019 - 05/05/2019

 25/4/2019

XEM CHI TIẾT 

 Cập nhật lịch nghỉ lễ 30/4,01/5. Cập nhật lịch ôn thi TNTHPT

16.

 06/5/2019 - 12/5/2019

 02/5/2019

XEM CHI TIẾT 

 Cập nhật lịch lao động

17.

 13/5/2019 - 19/5/2019

 09/5/2019

XEM CHI TIẾT 

 Cập nhật lịch lao động

18.

 20/5/2019 - 26/5/2019

 16/5/2019

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

19.

 27/5/2019 - 02/6/2019

 23/5/2019

XEM CHI TIẾT 

 Cập nhật lịch lao động

20.

 03/6/2019 - 09/6/2019

 30/5/2019

XEM CHI TIẾT 

 Cập nhật lịch lao động

21.

 10/6/2019 - 16/6/2019

 06/6/2019

XEM CHI TIẾT 

 Cập nhật lịch lao động

22.

17/6/2019 - 23/6/2019

 13/6/2019

XEM CHI TIẾT 

 

 

Pin It

Additional information