Search

KẾ HOẠCH, TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

TT tuần

Từ ngày – Đến ngày

Ngày cập nhật

Thời khóa biểu

Ghi chú

1.

 

30/7/2018 – 05/8/2018

 

26/7/2018

 

Xem chi tiết

 Tuần đầu tiên của học kì, PĐT dán niêm yết TKB tại bảng tin nhà H5; Cập nhật lịch lao động

2.

06/8/2018 – 12/8/2018

 02/8/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

3.

13/8/2018 – 19/8/2018

 09/8/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

4.

20/8/2018 – 26/8/2018

 16/8/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

5.

27/8/2018 – 02/9/2018

 24/8/2018 

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

6.

03/9/2018 – 09/9/2018

 31/8/2018 

Xem chi tiết

 

Cập nhật lịch LĐ; Nghỉ bù ngày 2/9; Khai giảng

7.

10/9/2018 – 16/9/2018

 06/9/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

8.

17/9/2018 – 23/9/2018

 14/9/2018

Xem chi tiết

(New)

Xem TKB lớp 57CHA2

 Cập nhật lịch lao động, Cập nhật lịch để tổ chức thi nghề PT

9.

24/9/2018 – 30/9/2018

 20/9/2018

Xem chi tiết TKB toàn trường

Xem TKB lớp 57CHA2

 Cập nhật lịch lao động

10.

01/10/2018 – 07/10/2018

 27/9/2018

Xem chi tiết toàn trường

TKB 57CHA2

 Cập nhật lịch học của khóa 58CĐ, lịch lao động 

11.

08/10/2018 – 14/10/2018

 05/10/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch họp HĐSP, lịch lao động

12.

15/10/2018 – 21/10/2018

 11/10/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

13.

22/10/2018 – 28/10/2018

 18/10/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

14.

29/10/2018 – 04/11/2018

 25/10/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

15.

05/11/2018 – 11/11/2018

 01/11/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

16.

12/11/2018 – 18/11/2018

 08/11/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

17.

19/11/2018 – 25/11/2018

 15/11/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch nghỉ 20.11; Lịch lao động

18.

26/11/2018 – 02/12/2018

 22/11/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

19.

03/12/2018 – 09/12/2018

 29/11/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

20.

10/12/2018 – 16/12/2018

 06/12/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

21.

17/12/2018 – 23/12/2018

 13/12/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

22.

24/12/2018 – 30/12/2018

 20/12/2018

Xem chi tiết

 

 

Pin It

Additional information