Search

KẾ HOẠCH, TKB HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017-2018

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017-2018

 

TT tuần

Từ ngày – Đến ngày

Ngày cập nhật

Thời khóa biểu toàn trường

Ghi chú

1.

01/01/2018 – 07/01/2018

 22/12/2017

Xem chi tiết

 T7(06/01/2018) nghỉ đại hội CNVC-NLĐ;

56CS2

2.

08/01 – 14/01

 04/01/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

3.

15/01 – 21/01

 11/01/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

4.

22/01 – 28/01

 18/01/2018

Xem chi tiết

(Cập nhật lịch họp HĐSP)

 Cập nhật lịch lao động

5.

 29/01 - 04/02

 25/01/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

6.

 26/02 - 04/3

 02/01/2018

Xem chi tiết

 Tuần sau nghỉ tết

7.

 05/3 - 11/3

 01/03/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

8.

12/3 - 18/3 

 08/3/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

9.

19/3 - 25/3 

 15/3/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

10.

26/3 - 01/4 

 22/3/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

11.

02/4 - 08/4

 29/3/2018

Xem chi tiết

 - Cập nhật lịch lao động

 *Thông báo: 

Thi tốt nghiệp các lớp liên thông lên CĐN khóa 56 được tổ chức từ 7h15 ngày chủ nhật (08/4/2018) tại phòng H5.101

 

12.

09/4 - 15/4 

 05/4/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

13.

16/4 - 22/4 

 14/4/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

14.

23/4 -29/4 

 19/4/2018

Xem chi tiết

  Cập nhật lịch lao động

15.

30/4 - 06/5 

 26/4/2018

Xem chi tiết

Cập nhật lịch nghỉ lễ 30/4;01/5; Lịch lao động

16.

07/5 - 13/5 

 03/5/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

17.

14/5 -20/5 

 10/5/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

18.

21/5 - 27/5 

 17/5/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

19.

28/5 - 03/6 

 24/5/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

20.

04/6 - 10/6 

 31/5/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

21.

11/6 - 17/6 

 07/6/2018

Xem chi tiết

 Cập nhật lịch lao động

22.

18/6 - 24/6 

 14/6/2018

Xem chi tiết

 Tuần kết thúc học kì.

 

Pin It

Additional information