Search

KẾ HOẠCH, TKB HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2017-2018

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2017-2018

 

TT TUẦN

Từ ngày

– Đến ngày

Ngày cập nhật

Thời khóa biểu toàn trường

Các lớp khác

1. 

 31/7/2017 - 06/8

 26/7/2017

 Xem chi tiết

 

2. 

 07/8 - 13/8

 01/8/2017

 Xem chi tiết

 

3. 

 14/8 - 20/8

 10/08/2017

 Xem chi tiết

 

4. 

 21/8 - 27/8

 17/08/2017

 Xem chi tiết 

 

5. 

 28/8 - 03/9

 24/08/2017

 Xem chi tiết

 

6. 

 04/9 - 10/9

 31/08/2017

 Xem chi tiết 

 56CĐC2; 56CS2; 56CGK2

7. 

 11/9 - 17/9

 07/09/2017

 Xem chi tiết 

 56CĐC2; 56CS2; 56CGK2

8. 

 18/9 - 24/9

 14/09/2017

 Xem chi tiết 

 56CS2; 56CĐC2; 56CGK2

9. 

 25/9 - 01/10

 21/09/2017

Xem chi tiết

  56CS2; 56CĐC256CGK2

10. 

 02/10 - 08/10

 28/09/2017

Xem chi tiết 

  56CS2;56CĐC2; 56CGK2

11. 

 09/10 -15/10

 05/10/2017

 Xem chi tiết

  56CS2;56CĐC2; 56CGK2

12. 

 16/10 - 22/10

 12/10/2017

Xem chi tiết  

  56CS2;56CĐC2; 56CGK2

13. 

 23/10 -29/10

 19/10/2017

Xem chi tiết  

 56CS2;56CĐC2; 56CGK2

14. 

 30/10 - 05/11

 26/10/2017

Xem chi tiết 

 56CS2;56CĐC2; 56CGK2

15. 

 06/11 - 12/11

 02/11/2017

Xem chi tiết

 56CS2; 56CĐC2; 56CGK2

16. 

 13/11 - 19/11

 09/11/2017

Xem chi tiết

 56CS2; 56CĐC2; 56CGK2

17. 

 20/11 - 26/11

 16/11/2017

Xem chi tiết

 56CS2;56CĐC2; 56CGK2

18. 

 27/11 - 03/12

 23/11/2017

 Xem chi tiết

 56CS2;56CGK2;56CĐC2

 

19. 

 04/12 - 10/12

 31/11/2017

Xem chi tiết

 56CS2;56CGK2;56CĐC2

20. 

 11/12 - 17/12

 07/12/2017

Xem chi tiết

 56CS2;56CGK2;56CĐC2

21. 

 18/12 - 24/12

 14/12/2017

Xem chi tiết

 56CS2;56CGK2;56CĐC2

22. 

25/12 - 01/01/2018 

 21/12/2017

Xem chi tiết

 56CS2;

 

Pin It

Additional information