Search

KẾ HOẠCH, TKB HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2020-2021

                                           THỜI KHÓA BIỂU

                                     HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2020-2021

 

TT

Từ ngày – đến ngày

Ngày cập nhật

Xem chi tiết

Ghi chú

 1.

 04/01/2021 - 10/01/2021

 31/12/2020

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 2.

 11/01/2021 - 17/01/2021

 08/01/2021

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 3.

 18/01/2021 - 24/01/2021

 15/01/2021

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 4.

 25/01/2021 - 31/01/2021

 22/01/2021

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 5.

 01/02/2021 - 07/02/2021

 29/01/2021

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch họp HĐSP; Tổng kết học kì 1

 6.

 01/3/2021 - 07/3/2021

 26/2/2021

 XEM CHI TIẾT

Cập nhật lịch LĐ

 7.

 08/3/2021 - 14/3/2021

 05/3/2021

 XEM CHI TIẾT

Cập nhật lịch lao động

 8

 15/3/2021 - 21/3/2021

 12/3/2021

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 9.

 22/3/2021 - 28/3/2021

 19/3/2021

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 10.

 29/3/2021 - 04/4/2021

 26/3/2021

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 11.

 04/04/2021 - 10/4/2021

 02/4/2021

 XEM CHI TIẾT

Cập nhật lịch lao động 

 12.

 12/4/2021 - 18/4/2021

 09/4/2021

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 13.

 19/4/2021 - 25/4/2021

 16/4/2021

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 14.

 26/4/2021 - 02/5/2021

 23/4/2021

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 15.

 03/5/2021 - 09/5/2021

 29/4/2021

 XEM CHI TIẾT

 Lịch học online

 16.

 10/5/2021 - 16/5/2021

 08/5/2021

 XEM CHI TIẾT

 Lịch học Online

 17.

 17/5/2021 - 23/5/2021

 14/5/2021

 XEM CHI TIẾT

 Lịch học online

 18.

 24/5/2021 - 30/5/2021

 21/5/2021

 XEM CHI TIẾT

Lịch học online 

 19.

 31/5/2021 - 06/6/2021

 28/5/2021

 XEM CHI TIẾT

 Lịch học online

 20.

 07/6/2021 - 13/6/2021

 04/6/2021

XEM CHI TIẾT

 Lịch học online

 21.

 14/6/2021 - 20/6/2021

 11/6/2021

 XEM CHI TIẾT

 Lịch học online

 22.

 21/6/2021 - 27/6/2021

 18/6/2021

 XEM CHI TIẾT

 Lịch học online

 

 

 

 

 

   HSSV VÀO  ĐÂY ĐỂ ÔN VÀ THI KẾT THÚC MH/MĐ ONLINE

ÔN TẬP

VÀO THI

 TIẾNG ANH 2

 

TIẾNG ANH 2

 

ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ

 

 ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ

KỸ THUẬT XUNG SỐ

 

 KỸ THUẬT XUNG SỐ

VĂN BẢN PHÁP QUY

 

 

Additional information