Search

TKB HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020

 

TT tuần

Từ ngày – Đến ngày

Ngày cập nhật

Chi tiết TKB

Ghi chú

1

30/12/2019 - 05/01/2020 

27/12/2019 

 XEM CHI TIẾT (PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL)

 Cập nhật lịch lao động, lịch nghỉ tết dương lịch

2

06/01/2020 - 12/01/2020 

 02/01/2020

XEM CHI TIẾT (PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL) 

Cập nhật lịch lao động 

3

03/02/2020 - 09/02/2020 

08/01/2020 

 

XEM CHI TIẾT (PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL) 

 - Tuần học sau tết nguyên đán

- Cập nhật lịch LĐ

4

 

 

 

XEM CHI TIẾT (PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL) 

 

5

 

 

XEM CHI TIẾT (PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL) 

 

6

 

 

 

XEM CHI TIẾT (PDF)

 

XEM CHI TIẾT

 

(EXEL) 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

Additional information