Search

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020-2021

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020-2021

 

TT

Từ ngày – đến ngày

Ngày cập nhật

Chi tiết TKB

Ghi chú

 1.

 03/8/2020 - 09/8/2020

 31/7/2020

 XEM CHI TIẾT (PDF)

XEM CHI TIẾT (EXEL)

 Tuần học đầu tiên học kì 1 năm học 2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information