Search

KẾ HOẠCH, TKB HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019-2020

/THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019-2020

 

TT tuần

Từ ngày – Đến ngày

Ngày cập nhật

Chi tiết TKB

Ghi chú

1

29/7/2019 -  04/8/2019

24/7/2019 

XEM CHI TIẾT 

TKB tuần 01 sau hè 

2

 05/8/2019 - 11/8/2019

 01/8/2019

 XEM CHI TIẾT

 cập nhật lịch lao động

3

 12/8/2019 - 18/8/2019

 08/8/2019

 XEM CHI TIẾT

TKB KHÓA 59 TC

 Cập nhật lịch lao động

 19/8/2019 - 25/8/2019

 15/8/2019

 XEM CHI TIẾT

TKB KHÓA 59 TC

 Cập nhật lịch lao động

 26/8/2019 - 01/9/2019

 22/8/2019

 XEM CHI TIỂT

TKB KHÓA 59TC

 Cập nhật lịch lao động

 02/9/2019 - 08/9/2019

 29/8/2019

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch nghỉ quốc khánh, Lịch khai giảng; TKB khóa 59 trung cấp

 09/9/2019 - 15/9/2019

 05/9/2019

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động

 16/9/2019 -22/9/2019

 12/9/2019

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật TKB khóa 59 Cao đẳng; Lịch lao động

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

Additional information