Search

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020-2021

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020-2021

 

TT

Từ ngày – đến ngày

Ngày cập nhật

Chi tiết TKB

Ghi chú

 1.

 03/8/2020 - 09/8/2020

 31/7/2020

 XEM CHI TIẾT (PDF)

XEM CHI TIẾT (EXEL)

 Tuần học đầu tiên học kì 1 năm học 2020-2021

 2.

 10/8/2020 - 16/8/2020

 7/8/2020

 XEM CHI TIẾT 

(PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL)

 Tuần học thứ 2; cập nhật lịch LĐ

 3

 17/8/2020 - 23/8/2020

 14/8/2020

 XEM CHI TIẾT

(PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL)

 

 4

 24/8/2020 - 30/8/2020

 21/8/2020

 XEM CHI TIẾT

(PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL)

TKB TUẦN 01

KHÓA 60

 

 5

 31/8/2020 - 06/9/2020

 27/8/2020

 

XEM CHI TIẾT

(PDF)

 TKB TUẦN 02

KHÓA 60

 

 6

 07/9/2020 - 13/9/2020

 04/9/2020

 XEM CHI TIẾT 

(PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL)

 

 7

 14/9/2020 - 20/9/2020

 11/9/2020

 XEM CHI TIẾT

(PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL)

 

 8

 21/9/2020 - 27/9/2020

 18/9/2020

 XEM CHI TIẾT

(PDF)

XEM CHI TIẾT

(EXEL)

 Cập nhật lịch lao động

 9

 28/9/2020 - 04/10/2020

 25/9/2020

 XEM CHI TIẾT TKB_K58;59; K60 TRUNG CẤP

XEM CHI TIẾT

TKB_K60 CAO ĐẲNG

 

 Cập nhật lịch lao động; 

Lịch học của khóa 60 hệ Cao đẳng

 10

 05/10/2020 - 11/10/2020

 01/10/2020

 XEM CHI TIẾT TKB TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG K58;59 VÀ TRUNG CẤP K60

XEM CHI TIÊT TKB

CAO ĐẲNG K60

TKB HỌC VĂN HÓA  CÁC LỚP CỦA TTBX GIẢNG DẠY

 Cập nhật lịch lao động

 11

 12/10/2020 - 18/10/2020

 09/10/2020

 XEM CHI TIẾT TKB TRUNG CẤP; CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP K60

XEM CHI TIẾT TKB CAO ĐẲNG K60

TKB HỌC VH CÁC LỚP CỦA TTGDTX BÌNH XUYÊN GIẢNG DẠY

 Cập nhật lịch lao động

 12

 19/10/2020 - 25/10/2020

 16/10/2020

 XEM CHI TIẾT TKB TRUNG CẤP; CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP K60

XEM CHI TIẾT TKB CAO ĐẲNG K60

TKB HỌC VĂN HÓA TTGDTX BÌNH XUYÊN

 Cập nhật lịch lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information