Search

KẾ HOẠCH, TKB HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021-2022

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021-2022

 

TKB MÀU VÀNG HỌC ONLINE
TKB MÀU TRẮNG HỌC TRỰC TIẾP TRÊN LỚP

 

TT tuần

Từ ngày – Đến ngày

Ngày cập nhật

Xem chi tiết

Ghi chú

 1

02/8/2021 - 28/8/2021 

30/7/2021 

XEM CHI TIẾT 

TKB màu vàng: Học Online; Màu trắng: Học trực tiếp trên lớp 

 09/8/2021 - 15/8/2021

 06/8/2021

 XEM CHI TIẾT

 Lịch học online

 16/8/2021 - 22/8/2021

 13/8/2021

 XEM CHI TIẾT

 Lịch học Online

 23/8/2021 - 29/8/2021

 20/8/2021

 XEM CHI TIẾT

 TKB màu vàng: Học Online; Màu trắng: Học trực tiếp trên lớp 

 30/8/2021 - 05/9/2021

 27/8/2021

 XEM  CHI TIẾT

  TKB màu vàng: Học Online; Màu trắng: Học trực tiếp trên lớp 

 06/9/2021 - 12/9/2021

 31/8/2021

 XEM CHI TIẾT

 TKB màu vàng: Học Online; Màu trắng: Học trực tiếp trên lớp; TKB cập nhật các lớp khóa 61.(Nếu có văn bản của cơ quan quản lý  chỉ đạo về điều chỉnh hình thức học tập thì nhà trường sẽ điều chỉnh và cập nhật và thông bảo lại TKB).

 13/9/2021 - 19/9/2021

 10/9/2021

 XEM CHI TIẾT

 TKB màu vàng: Học Online; Màu trắng: Học trực tiếp trên lớp

 20/9/2021 - 26/9/2021

 17/9/2021

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động các lớp.

 27/9/2021 - 03/10/2021

 24/9/2021

 XEM CHI TIẾT

 Cập nhật lịch lao động các lớp

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

Additional information