You are here: Home Giới thiệu Lịch sử phát triển Giới thiệu

Lịch sử phát triển

Tháng 7 năm 2012, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã ra quyết định số 513 QĐ/CĐCKNN- TCHC ngày 30 tháng 7 năm 2013 thành lập Khoa Điện tử trên cơ sở tách Khoa Điện thành 2 Khoa: Khoa Điện tử và Khoa Điện.

Khoa đảm nhận giảng dạy, đào tạo 03 nghề: Nghề Điện tử công nghiệp và Nghề  Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí (cả Trung cấp và Cao đẳng), Nghề Điện tử dân dụng (Trung cấp)

Ngay sau khi được thành lập, bên cạnh việc củng cố và phát triển đào tạo Nghề Điện tử công nghiệp và Nghề  Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí.Khoa được nhà trường đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất cho đào tạo 2 nghề Nghề Điện tử công nghiệp và Nghề  Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí. Trong chiến lược phát triển của nhà trường đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 đã xác định là 02 nghề mũi nhọn của nhà trường (Riêng nghề Điện tử công nghiệp được đào tạo thành nghề Chất lượng cao cấp Quốc tế). Chính vì vậy khoa được đổi tên thành Khoa Điện từ - Điện lạnh để phù hợp với mục tiêu mới vào tháng 8 năm 2014

Trong quá trình phát triển, Khoa Điện tử - Điện lạnh với vai trò là đơn vị đào tạo đã đạt được nhiều thành tích cao trong các kỳ thi HSSV giỏi tay nghề các cấp

          - 01 Giải nhất Quốc gia nghề Lắp đặt điện

          - 01 Giải nhất Tỉnh Vĩnh Phúc nghề Lắp đặt điện

          - 01 Giải nhì Bộ NN & PTNN nghề Lắp Đặt điện

          - 02 giải nhất Tình Vĩnh Phúc nghề Điện tử công nghiệp

- 01 giải KK Bộ NN & PTNN nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí

- 01 giải nhì Bộ NN & PTNN nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí

- 01 Giải ba Tỉnh Vĩnh Phúc nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí

- 01 Giải KK nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí

- 1 giải Ba quốc gia, nhiều giải nhất, nhì, ba thi tay nghề cấp Tỉnh, Bộ.

 Cùng với sự phát triển chung của đất nước và của  nhà trường, Khoa Điện tử - Điện lạnh quyết tâm hoàn thành suất xắc mọi nhiệm vụ mà nhà trường giao cho 

(còn tiếp tục cập nhật...)

 

Thành tích đạt được

Hiện trang này đang xay dựng

Chức năng - Nhiệm vụ

I. CHỨC NĂNG

  - Là đơn vị thực hiện kế hoạch giảng dạy, đào tạo các nghề thuộc chuyên ngành Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí, Điện tử dân dụng, Cơ điện tử.

  - Tham mưu, tư vấn cho Nhà trường trong các lĩnh vực liên quan đến ngành đào tạo

II. NHIỆM VỤ

- Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, bao gồm:

+ Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn mình quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao

+ Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô đun, tín chỉ liên quan đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo

+ Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

+ Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

+ Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, đảm bảo chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng như cầu sử dụng của thị trường lao động

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lỗi sống cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa.

- Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa' tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.

- Liên hệ với các cơ sở thực tập cho học sinh, sinh viên; quản lý toàn diện hoạt động thực tập của học sinh, sinh viên; kết hợp thực tập với sản xuất cho HSSV trong và người trường.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bào trì thiết bị đào tạo của khoa.

- Sắp xếp, lưu trữ các sản phẩm mô phỏng hóa tài liệu học tập tại đơn vị.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của nhà trường.

Cán bộ giáo viên

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA ĐIỆN TỬ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Trình độ

1

Phạm Duy Quyết

Phó khoa phụ trách

1978

Thạc sỹ

2

Nguyễn Văn Bảy

Phó khoa

1981

Thạc sỹ

3

Triệu Đình Sơn

Phó khoa

1981

Thạc sỹ

4

Nguyễn Minh Khang

Giảng viên

1983

Thạc sỹ

5

Lê Thị Thanh Tâm

Giảng viên

1980

Thạc sỹ

6

Phạm Đức Tùng

Giảng viên

1984

Thạc sỹ

7

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Giảng viên

1982

Thạc sỹ

8

Hoàng Quyết Tiến

Giảng viên

 1979

Kỹ sư

9

Nguyễn Tiến Nghĩa

Giảng viên

 1988

Thạc sỹ

10

Lê Trung Thịnh

Tổ trưởng

 1982

Kỹ sư

11

Trần Quốc Phương

Giảng viên

 1988

Thạc sỹ

12

Nguyễn Trí Đức

Giảng viên

 1984

Thạc sỹ 

13

Đặng Duy Thanh

Giảng viên

1984

Thạc sỹ

14 Lê Kiên Cường Giảng viên 1977 Thạc sỹ
15 Dương Thanh Huệ Giảng viên 1983 Thạc sỹ
16 Lưu Quang Hưng Giảng viên 1984 Thạc sỹ
17 Nguyễn Chí Thành Giảng viên 1978 Thạc sỹ
18 Nguyễn Việt Cường Giảng viên 1989 Thạc sỹ
19 Nguyễn Văn Chiểu Tổ trưởng 1981 Thạc sỹ
20 Nguyễn Văn Tân Giảng viên 1991 Thạc sỹ

 

Cơ cấu tổ chức

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Thành tích cá nhân

1

 

ThS. Phạm Duy Quyết

Bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa phụ trách

 

2

 

TS. Nguyễn Văn Bảy

Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa

 

3

 

ThS. Triệu Đình Sơn

Phó trưởng khoa

 

4

 

ThS. Nguyễn Văn Chiểu

Tổ trưởng

 

5

 

Lê Trung Thịnh

Tổ trưởng

 

6

 

ThS. Lê Kiên Cường

GVBM nghề Điện tử

 

7

 

ThS. Nguyễn Trí Đức

GVBM nghề KTML & ĐHKK

 

8

 

ThS. Nguyễn Tiến Nghĩa

GVBM nghề KTML & ĐHKK

 

9

 

ThS. Trần Quốc Phương

Phó bí thư Đoàn trường, GVBM nghề Điện tử

 

10

 

ThS. Nguyễn Chí Thành

GVBM nghề Điện tử

 

11

 

ThS. Đặng Duy Thanh

GVBM nghề KTML & ĐHKK

 

12

 

ThS. Dương Thanh Huệ

GVBM nghề Điện tử

 

13

 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thúy

GVBM nghề Điện tử

 

14

 

ThS. Lê Thị Thanh Tâm

GVBM nghề Điện tử

 

15

 

ThS. Nguyễn Minh Khang

GVBM nghề Điện tử

 

16

 

ThS. Phạm Đức Tùng

GVBM nghề Điện tử

 

17

 

ThS. Nguyễn Việt Cường

GVBM nghề Điện tử

 

18

 

ThS. Lưu Quang Hưng

GVBM nghề KTML & ĐHKK

 

19

 

Nguyễn Văn Tân

GVBM nghề Điện tử

 

20

 

Hoàng Quyết Tiến

GVBM nghề Điện tử

 

 (tiếp tục cập nhật...)

Video giới thiệu

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Tin mới nhất

Hình ảnh hoạt động

Thống kê online

Trang web hiện có:
12 guests & 0 thành viên trực tuyến