Cơ cấu tổ chức

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Thành tích cá nhân

1

 

ThS. Phạm Duy Quyết

Bí thư chi bộ,  Trưởng khoa 

 

2

 

TS. Nguyễn Văn Bảy

Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa

 

3

 

ThS. Triệu Đình Sơn

Phó trưởng khoa

 

4

 

ThS. Nguyễn Văn Chiểu

Tổ trưởng

 

5

 

Lê Trung Thịnh

Tổ trưởng

 

6

 

ThS. Lê Kiên Cường

GVBM nghề Điện tử

 

7

 

ThS. Nguyễn Trí Đức

GVBM nghề KTML & ĐHKK

 

8

 

ThS. Nguyễn Tiến Nghĩa

GVBM nghề KTML & ĐHKK

 

9

 

ThS. Trần Quốc Phương

Phó bí thư Đoàn trường, GVBM nghề Điện tử

 

10

 

ThS. Nguyễn Chí Thành

GVBM nghề Điện tử

 

11

 

ThS. Đặng Duy Thanh

GVBM nghề KTML & ĐHKK

 

12

 

ThS. Dương Thanh Huệ

GVBM nghề Điện tử

 

13

 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thúy

GVBM nghề Điện tử

 

14

 

ThS. Lê Thị Thanh Tâm

GVBM nghề Điện tử

 

15

 

ThS. Nguyễn Minh Khang

GVBM nghề Điện tử

 

16

 

ThS. Phạm Đức Tùng

GVBM nghề Điện tử

 

17

 

ThS. Nguyễn Việt Cường

GVBM nghề Điện tử

 

18

 

ThS. Lưu Quang Hưng

GVBM nghề KTML & ĐHKK

 

19

 

Nguyễn Văn Tân

GVBM nghề Điện tử

 

20

 

Hoàng Quyết Tiến

GVBM nghề Điện tử

 

 (tiếp tục cập nhật...)

Chuyên mục: Giới thiệu