You are here: Home Thông báo

Báo cáo tháng 4, kế hoạch tháng 5/2014

Báo cáo tháng 4, kế hoạch tháng 5/2014

1. Báo cáo thực hiện công tác tháng 4

- Thực hiện giảng dạy theo tiến độ đảm bảo quy chế.

Xem thêm: Báo cáo tháng 4, kế hoạch tháng 5/2014

Video giới thiệu

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Hình ảnh hoạt động