Công tác tuyển sinh liên thông nghề Điện Công nghiệp và nghề Kỹ thuật lắp đặt và điều khiển trong công nghiệp

Công tác tuyển sinh là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của nhà trường

Trường cao đẳng Cơ khí nông nghiệp đã khai thực hiện một số giải pháp trong công tác tuyển sinh. Cụ thể như: quảng bá, tư vấn, giới thiệu về trường, các nghề đào tạo, nhằm đưa thông tin trực tiếp hay gián tiếp đến với đối tuợng học sinh và những người có liên quan. Muốn vậy, việc quảng bá, tư vấn phải được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thường xuyên, qua việc tuyên truyền trên các kênh phát thanh, truyền hình; bằng các pa-nô, áp-phích và đặc biệt là đưa các thông tin trực tiếp đến các đối tượng qua việc tư vấn qua điện thoại, tư vấn qua email.. Gắn tuyển sinh, đào tạo với thị trường lao động, việc làm. Mời các doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo và đánh giá sinh viên qua các kỳ thi, qua đó sinh viên được đào tạo sát với thực tế và nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp đồng thời tiếp cận được những thay đổi của công nghệ hiện đại mà doanh nghiệp đang áp dụng.

Để thực hiện thành công Chiến lược dạy nghề với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng sự nghiệp CNH - HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc tuyển sinh và nâng cao chất lượng tuyển sinh đào tạo nghề, đây là nhiệm vụ sống còn đối với Khoa Điện nói chung và các khoa trong nhà trường nói riêng. Tăng cường các hoạt động hợp tác doanh nghiệp để tìm kiếm các cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên, thúc đẩy các hoạt động Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giúp học sinh, sinh viên trải nghiệm môi trường thực tế ngay trong quá trình học tập.

Ngày 26 tháng 5 năm 2022 Khoa Điện phối hợp với Phòng đạo tạo trường Cao đẳng CKNN và một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức tư vấn tuyển sinh liên thông cao đẳng đối với nghề ĐCN và nghề Lắp đặt & điều khiển thiết bị điện công nghiệp  tại trung tâm GDTX&DN Huyện Yên Lạc. Tham dự buổi tư vấn tuyển sinh đặc biệt  có sự tham gia của thầy Nguyễn Viết Cường là giám đốc trung tâm DN&GDTX Yên lạc cùng gần 1000 em hiện đang là học sinh của trung tâm. Qua buổi tư vấn tuyển sinh, các em đều tỏ ra rất hào hứng và quan tâm đến hai nghề này.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi làm việc.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại buổi tư vấn tuyển sinh

 

Tin/ ảnh: D Thanh