HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GDNN TÌNH VĨNH PHÚC NĂM 2021

Từ ngày 12/4 - 16/4/2021, Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 diễn ra tại Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp.

 Tham gia Hội giảng lần này có 77 nhà giáo đại diện cho 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh dự thi ở 9 nhóm nghề.

Khoa Điện, Trường Cao đẳng cơ khí NN có 2 giáo viên tham gia trình giảng,thầy giáo Nguyễn Hồng Thao và thầy giáo Hoàng Văn Hùng. Các bài trình giảng đều có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng về trang thiết bị, sáng tạo về phương pháp giảng dạy.

Dưới đây là một số hình ảnh các bài trình giảng thuộc Tiểu ban Điện công nghiệp – Điện dân dụng.

Thầy giáo Nguyễn Hồng Thao thực hiện bài trình giảng

Thầy giáo Hoàng Văn Hùng thực hiện bài trình giảng

 Tin/ ảnh: Hùng Thanh