You are here: Home ZT-Slideshow Kỳ thi tốt nghiệp trung cấp nghề khóa 58 tại các trung tâm GDTX

Kỳ thi tốt nghiệp trung cấp nghề khóa 58 tại các trung tâm GDTX

Tổ chức thi tốt nghiệp nghề cho học sinh tại các trung tâm giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp (GDTX&GDNN)

Trong 2 ngày 22,23/1/2021, Khoa Điện kết hợp với phòng Đào tạo, phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng dạy nghề đã tổ chức Thi Tốt nghiệp Nghề cho các lớp liên kết đào tạo với TTGDTX & GDNN Bình Xuyên, TTGDTX & GDNN Yên Lạc và TTGDTX & GDNN Lập Thạch. Các trang thiết bị để phục vụ phần thi Thực hành đã được Khoa Điện phối hợp với các Trung tâm chuẩn bị đầy đủ. Trong quá trình diễn ra kỳ thi, công tác coi thi, chấm thi đã được đảm bảo theo đúng quy chế. Do được ôn tập đầy đủ nên các em học sinh đã hoàn thành tốt các phần thi Lý thuyết và thực hành.

Một số hình ảnh tại các địa điểm thi 

Video giới thiệu

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Hình ảnh hoạt động

photo