You are here: Home Giới thiệu Thành tích

Thành tích đạt được

THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Thành tích tập thể:
    - Bằng khen của Bộ NN& PTNT năm 1998, 2000, 2001, 2004, 2005, 2007, 2009.
    - Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2001.

2. Thành tích cá nhân:

1

Nguyễn Trung Mười

- Bằng khen của Bộ nông nghiệp & PTNT năm 2005

2

Trịnh Xuân Bình

- Bằng khen của Bộ Nông nghiệp & PTNT năm 2010

3

Lê Bảo Hưng

- Bằng khen của Bộ Nông nghiệp & PTNT năm 2003
- Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2003
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010

4

Nguyễn Anh Đức

- Bằng khen của Bộ Nông nghiệp & PTNT năm 2010

5

 

 

Chuyên mục: Giới thiệu

Video giới thiệu

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Hình ảnh hoạt động