You are here: Home Giới thiệu Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Tóm tắt lịch sử phát triển

     Năm 1963, trường mở một lớp đào tạo công nhân ngành điện tại nông trường Lương Mỹ - Hà Tây, phục vụ cho các nông trường ở các tỉnh phía Bắc.

    Năm 1965 – 1966, theo yêu cầu của các hợp tác xã, trường mở một lớp công nhân vận hành điện cho các hợp tác xã tại huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc.

    Năm 1967 Trường thành lập Ban Cơ - Điện, mở ngành trung học Điện, bắt đầu từ lớp 7E.

    Giai đoạn từ năm 1974 - 1978, trường mở được 4 khóa công nhân Điện.

    Giai đoạn năm 1978 - 1989, trường tạm dừng đào tạo công nhân ngành điện.

    Năm 1990 trường thành lập Ban nghề điện và tiếp tục đào đào nghề Điện.

    Giai đoạn năm 1990 - 2003, với đội ngũ giáo viên đông đảo và trình độ cao nhà trường đã mở được các lớp công nhân điện công nghiệp và dân dụng; công nhân điện công nghiệp và điện lạnh; công nhân điện công nghiệp và bơm điện và các lớp điện ngắn hạn (chứng chỉ bậc 2/7)

    Giai đoạn năm 2004 - 2010, với sự phát triển về đội ngũ giáo viên, thiết bị dạy học và số lượng học sinh Trường đổi tên Ban nghề điện thành Khoa điện. Ngành đào tạo: Điện công nghiệp, Điện công nghiệp và dân dụng, Điện công nghiệp và bơm điện, Điện công nghiệp và điện lạnh, Điện lạnh và điện tử.

Chuyên mục: Giới thiệu

Video giới thiệu

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Hình ảnh hoạt động