You are here: Home Giới thiệu Chức năng nhiệm vụ

Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ KHOA ĐIỆN

I. CHỨC NĂNG

    - Là đơn vị thực hiện kế hoạch giảng dạy, đào tạo các nghề thuộc chuyên ngành Điện   

    - Điện tử - Điện lạnh... của Nhà trường.

    - Tham mưu, tư vấn cho Nhà trường trong các lĩnh vực thiết kế, xây dựng hệ thống Điện, Nước.

II. NHIỆM VỤ

    - Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ chung của đơn vị đào tạo;

    - Thực hiện kế hoạch đào tạo các nghề được phân công như: Điện công nghiệp, Điện dân dụng, Vận hành và sửa chữa Trạm bơm điện;

    - Tư vấn trong việc quản lý, sử dụng bảo dưỡng hệ thống Điện, hệ thống Nước của nhà trường;

    - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Chuyên mục: Giới thiệu

Video giới thiệu

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Hình ảnh hoạt động