Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Title1
Title2
Title3
Title4

Tự kiểm định trường 2017

 

TT

Nội dung

Lưu tài liệu

1

Kế hoạch tự kiểm định CLDN năm 2017

Download

2

Mẫu báo cáo kết quả tự kiểm định CLDN các đơn vị

Download 

3

Hướng dẫn đánh giá các chỉ số

Download

4

Báo cáo tự kiểm định 2017

Download

5

Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá 2017

Download