Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Title1
Title2
Title3
Title4

Tự kiểm định trường 2015

TT

Nội dung

Lưu tài liệu

1

Kế hoạch tự kiểm định CLDN năm 2015

Download

2

Danh mục minh chứng kiểm định CLDN các đơn vị năm 2015

Download

3

Mẫu báo cáo kết quả tự kiểm định CLDN các đơn vị năm 2015

Download

4

Mẫu báo cáo kết quả tự kiểm định CLDN trường 2015

Download

5

Hướng dẫn đánh giá các chỉ số

Download

6

Tài liệu đào tạo cán bộ tự kiểm định

Download

7

Mẫu phần đặt vấn đề và tổng quan chung trong báo cáo tự kiểm định các đơn vị

Download

8

Báo cáo tự kiểm định trường CĐ Nghề Cơ Khí Nông Nghiệp 2015

Download