Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Title1
Title2
Title3
Title4

Tự kiểm định trường 2014

TT

Nội dung

Lưu tài liệu

1

Kế hoạch tự kiểm định CLDN năm 2014

Download

2

Danh mục minh chứng kiểm định CLDN các đơn vị 

Download

3

Mẫu báo cáo kết quả tự kiểm định CLDN các đơn vị

Download

4

Hướng dẫn đánh giá các chỉ số

Download