Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Title1
Title2
Title3
Title4
Cảnh báo
  • Thiết lập các thành phần VirtueMart cho mục menu

Đại diện Ban Giám hiệu dự giờ đột xuất giáo viên

 Thực hiện kế hoạch công tác tháng 10, ngày 23/10/2018, TS Nguyễn Xuân Thủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng lãnh đạo phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng và lãnh đạo khoa Điện đã thực hiện dự giờ đột xuất 01 tiết giảng của Thầy Trần Văn Kiên – Giáo viên khoa Điện

Qua đó kịp thời động viên khích lệ những mặt mạnh mà giáo viên đã thực hiện và nhắc nhở rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị bài giảng trước khi lên lớp và công tác tổ chức triển khai tiết học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới; việc dự giờ đột xuất được Ban Giám hiệu chỉ đạo thực hiện hàng tuần để kịp thời nhắc nhở góp ý cho giáo viên để chất lượng ngày càng được nâng cao đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động.

Tin: Nam Toàn