Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Title1
Title2
Title3
Title4
Cảnh báo
  • Thiết lập các thành phần VirtueMart cho mục menu

Kiểm tra kết thúc Mô đun sử dụng ngân hàng câu hỏi

Thực hiện kế hoạch của Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng dạy nghề xây dựng từ đầu học kỳ. Ngày 19/9/2014, cán bộ nghiệp vụ phòng phối hợp cùng giáo viên khoa Điện và khoa Cơ khí thực hiện kiểm tra đánh giá kết thúc mô đun sử dụng ngân hàng câu hỏi cho các lớp 52TĐC2; 52TGK1; 53CĐC2.

 

Các lớp được các giáo viên bộ môn tổ chức kiểm tra có sự giám sát của cán bộ phòng KT&ĐBCLDN, học sinh sinh viên trải qua 2 phần thi lý thuyết và thực hành nghề được lấy từ ngân hàng câu hỏi, phần lý thuyết kiểm tra trắc nghiệm mỗi thi sinh 1 đề do phòng KT&ĐBCLDN trộn, phần thực hành các em bốc thăm đề và hoàn thành 01 sản phầm hoặc hoàn thành một kỹ năng cụ thể. Sau khi kiểm tra giáo viên bộ môn sẽ chấm chấm điểm, nhập vào sổ và phần mềm, cán bộ Phòng KT&ĐBCLDN sẽ rút bài lý thuyết và chấm sắc xuất để đảm bảo kết quả kiểm tra được chính xác.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

   

                                                                             Tin/ảnh: Nam Toàn