Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Title1
Title2
Title3
Title4

KẾ HOẠCH THANH TRA DỰ GIỜ, SHCM &THANH TRA QUI CHẾ HÀNG THÁNG NĂM HỌC 2014 - 2015

TT

Nội dung

Lưu tài liệu

1

Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng 9/2014

Download

2

 Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng 10/2014

Download 

3

 Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng 11/2014

Download  

4

 Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng 12/2014

Download  

5

 Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng 01/2015

Download   

6

 Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng 03/2015

Download  

7

 Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng 04/2015

Download  

8

 Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng 05/2015

 Download

9

  Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng 06/2015

Download