VĂN BẢN HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

TT

Nội dung

Lưu tài liệu

1

Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL- TCVN ISO 9001:2008 theo mô hình khung của TCDN năm 2014

Download

 2

Kế hoạch rà soát, điều chỉnh và vận hành Hệ thống QLCL Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp năm 2016

Download

 3

 Mẫu danh mục tài liệu ISO

Download

 4

 Mẫu địa chỉ lưu minh chứng

 Download 

5

 Mẫu mã hóa tủ đựng tài liệu

 Download