Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Title1
Title2
Title3
Title4

VĂN BẢN HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

TT

Nội dung

Lưu tài liệu

1

Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL- TCVN ISO 9001:2008 theo mô hình khung của TCDN năm 2014

Download

 2

Kế hoạch rà soát, điều chỉnh và vận hành Hệ thống QLCL Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp năm 2016

Download

 3

 Mẫu danh mục tài liệu ISO

Download

 4

 Mẫu địa chỉ lưu minh chứng

 Download 

5

 Mẫu mã hóa tủ đựng tài liệu

 Download