Thành tích

I.   THÀNH TÍCH TẬP THỂ 

 

TT

Thàn tích 

Số/ngày, tháng, năm

Thời gian được khen thưởng

1

Bằng khen của Bộ NN&PTNT

 4562/QĐ-BNN-TCCB

Ngày 05/11/2015

Năm học 2014 - 2015

2

Bằng khen của Bộ NN&PTNT

4339/QĐ-BNN-TCCB

Ngày 26/10/2017

Năm học 2016 - 2017

3

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

1844 QĐ-UBND

Ngày 13/8/2018

Năm học 2017 - 2018

4

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

4360-QĐ/BNN-TCCB

Ngày 14/11/2019

Năm học 2018 - 2019

5

Giấy khen của BCH Đảng bộ huyện Bình Xuyên (đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 05 năm liền 2015-2019)

QĐ số 3184-QĐ/HU ngày 17/01/2020

Năm 2020

II. THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

TT

Họ và tên 

Thành tích đạt được

1

Ths Đào Tuấn Anh

- Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm 2009, 2014, 2015;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015;

2

Ths Trần Nam Toàn

- Giải Ba Hội thi thiết bị tự làm tỉnh Vĩnh Phúc năm 2005;

- Giải Nhất Hội giảng giáo viên dạy nghề tỉnh Vĩnh Phúc 2006;

- Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 2010;

- Bằng khen của Công đoàn ngành NN&PTNT Việt Nam năm 2014;

- Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm 2015; 2017;

3

Ths Lại Thị Hạnh

- Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm 2011;

- Giải Nhất Hội giảng giáo viên dạy nghề tỉnh Vĩnh Phúc 2015;

- Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 2017;

4

 Ths Nguyễn Đức Thịnh

- Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm 2016;

5

Ths Trần Thu Hường

- Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 2017;