Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Title1
Title2
Title3
Title4

Thành tích

I.   THÀNH TÍCH TẬP THỂ 

 

TT

Thàn tích 

Số/ngày, tháng, năm

Thời gian được khen thưởng

1

Bằng khen của Bộ NN&PTNT

 4562/QĐ-BNN-TCCB

Ngày 05/11/2015

Năm học 2014 - 2015

2

Bằng khen của Bộ NN&PTNT

4339/QĐ-BNN-TCCB

Ngày 26/10/2017

Năm học 2016 - 2017

3

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

1844 QĐ-UBND

Ngày 13/8/2018

Năm học 2017 - 2018

4

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

4360-QĐ/BNN-TCCB

Ngày 14/11/2019

Năm học 2018 - 2019

5

Giấy khen của BCH Đảng bộ huyện Bình Xuyên (đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 05 năm liền 2015-2019)

QĐ số 3184-QĐ/HU ngày 17/01/2020

Năm 2020

II. THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

TT

Họ và tên 

Thành tích đạt được

1

Ths Đào Tuấn Anh

- Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm 2009, 2014, 2015;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015;

2

Ths Trần Nam Toàn

- Giải Ba Hội thi thiết bị tự làm tỉnh Vĩnh Phúc năm 2005;

- Giải Nhất Hội giảng giáo viên dạy nghề tỉnh Vĩnh Phúc 2006;

- Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 2010;

- Bằng khen của Công đoàn ngành NN&PTNT Việt Nam năm 2014;

- Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm 2015; 2017;

3

Ths Lại Thị Hạnh

- Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm 2011;

- Giải Nhất Hội giảng giáo viên dạy nghề tỉnh Vĩnh Phúc 2015;

- Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 2017;

4

 Ths Nguyễn Đức Thịnh

- Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm 2016;

5

Ths Trần Thu Hường

- Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 2017;

 

Chức năng nhiệm vụ

I. Chức năng

Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong việc tổ chức triển khai, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, phối hợp trong công tác thanh tra giám sát đào tạo trong nhà trường.

II. Nhiệm vụ

* Công tác khảo thí

- Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác khảo thí. Hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Trường;

- Nghiên cứu đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của Nhà trường;

- Phối hợp với các Khoa, Bộ môn tổ chức xây dựng, quản lý  và sử dụng ngân hàng đề thi, câu hỏi thi của các kỳ thi kết thúc học phần, cải tiến và phát triển các phương pháp đánh giá phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành học, các hệ, bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo;

- Quản lý và giám sát việc tổ chức bốc thăm, tổ hợp đề thi, sao in đề thi cho tất cả các môn học thuộc các hệ đào tạo của trường. Quản lý và kiểm tra, giám sát các kỳ thi đảm bảo theo đúng qui chế, qui định;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của Trường theo phân cấp: giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo trong việc xét điều kiện dự thi, điều kiện tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên theo đúng quy chế;

- Là thành viên hội đồng tuyển sinh, hội đồng thi tốt nghiệp các khóa học.

* Công tác đảm bảo chất lượng dạy nghề

- Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác Đảm bảo chất lượng. Hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Trường;

- Chủ trì, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về Kiểm định và đảm bảo chất lượng;

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch công tác Kiểm định và đảm bảo chất lượng đồng thời giúp Ban Giám hiệu thực hiện kế hoạch đã đề ra;

- Tham mưu cho các đơn vị trong Trường các nội dung và biện pháp thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng Dạy nghề theo hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng do Nhà nước ban hành;

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng của Trường;

- Tham gia với các đơn vị chức năng trong Trường giám sát các hoạt động dạy nghề của Trường theo đúng quy định của các cơ quan quản lý cấp trên và của pháp luật;

- Xây dựng các quy trình và các mẫu biểu về đánh giá chất lượng theo các tiêu chí kiểm định chất lượng làm cơ sở để các đơn vị thực hiện;

- Tổng hợp báo cáo tự kiểm định trình Ban giám hiệu duyệt và gửi các cơ quan quản lý cấp trên.

* Một số nhiệm vụ công tác khác

- Tổ chức khảo sát, thống kê các yêu cầu phục vụ công tác đào tạo và các hoạt động khác để tham mưu, báo cáo, tư vấn cho Ban giám hiệu nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo chất lượng trong nhà trường;

- Tham gia phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác thanh tra đào tạo;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng để tham mưu cho Ban Giám hiệu về các hoạt động đảm bảo và tăng cường chất lượng đào tạo như: xây dựng và phát triển chương trình đào tạo; đổi mới phương pháp giảng dạy; cải tiến các hoạt động kiểm tra, đánh giá HSSV; nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên; nâng cao hiệu quả công tác quản lý HSSV; quản lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị dạy học;

- Nghiên cứu đưa vào ứng dụng các phương pháp quản lý chất lượng giáo dục hiện đại phù hợp với điều kiện Việt Nam và của Nhà trường.

- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức về các hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng;

- Thực hiện tổng hợp và báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ về các hoạt động đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Ban giám hiệu và các cơ quan quản lý cấp trên;

- Thực hiện công tác giảng dạy theo kế hoạch phân công;

- Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng; Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác của đơn vị mình cho Website của nhà trường kịp thời.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Danh sách cán bộ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Văn phòng

1

Ths Đào Tuấn Anh

Trưởng phòng

VP: 02116 553 989
DĐ: 0964 724 567

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

401-NHB

2

Ths Trần Nam Toàn

P. Trưởng phòng

DĐ: 0983.837.826

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

402-NHB

3

Ths Nguyễn Đức Thịnh 

Chuyên viên

DĐ: 0975 026 685

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

402-NHB

4

CN Đặng Bá Phong 

Chuyên viên

DĐ: 0975 026 685

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

402-NHB

5

Trịnh Thị Thục Trâm 

Chuyên viên

DĐ: 0915 260 269

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  '; document.write(''); document.write(addy_text87893); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thư viện

Lịch sử phát triển

 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng tiền thân là Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng dạy nghề được thành lập theo Quyết định số 337 QĐ/CĐNCKNN-TCHC ngày 29/5/2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp. Đến tháng 5/2017 được đổi tên thành phòng Đảm bảo chất lượng theo QĐ số 582/QĐ-CĐNCKNN-TCHC ngày 03/5/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp. Tháng 12/2017 đến nay, được đổi tên thành phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng theo QĐ số 1661/QĐ-CĐCKNN-TCHC ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp. Từ khi thành lập đến nay đã có nhiều lượt cán bộ, giáo viên của phòng đã điều chuyển đến các đơn vị khác trong và ngoài trường:

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

Thời gian

Đến

Chuyển

1

Ths. Đào Tuấn Anh

Trưởng Phòng

01/6/2013

 

2

Ths. Phan Trường Giang

Phó Trưởng phòng

01/6/2013

01/8/2016

3

Ths. Dương Trung Hiếu

Phó Trưởng phòng

01/6/2013

01/8/2014

4

Ths. Trần Nam Toàn  

Phó Trưởng phòng

01/10/2013

 

5

Ths Vũ Thị Tuyết

Giảng viên GDNN

14/10/2013

01/6/2014

6

Ths. Phạm Thanh Thủy

Giảng viên GDNN

01/6/2014

01/3/2015

7

Ths. Nguyễn Đức Thịnh

Giảng viên GDNN

01/3/2015

 

8

CN Đặng Bá Phong

Giảng viên GDNN

08/3/2015

 

9

CN Chu Thị Thu Hoài

Giảng viên GDNN

01/01/2016

03/5/2017

10

Ths Lại Thị Hạnh

Giảng viên GDNN

03/5/2017

15/9/2018

11

Ths Trần Thu Hường

Giảng viên GDNN

01/8/2018

 

12

Ths Trịnh T Thục Trâm

Nhân viên TV

01/01/2019

 

 

 

Cơ cấu tổ chức


Ths. Đào Tuấn Anh

Chức vụ: Trưởng Phòng

Văn phòng: Phòng 401 - NHB

Điện thoại: 02116 553 989

 

Ths. Trần Nam Toàn
Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Văn phòng: Phòng 402 - NHB

Điện thoại: 02116 553 989

 1. ThS Đào Tuấn Anh – Trưởng phòng

- Phụ trách chung, tổ chức quản lý điều hành mọi hoạt động của đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu toàn bộ công việc của đơn vị mình về chất lượng và hiệu quả;

- Trực tiếp chỉ đạo xây dựng các kế hoạch khảo thí và đảm bảo chất lượng hàng năm, kế hoạch dài hạn. Chỉ đạo tổ chức triển khai mọi hoạt động và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của phòng;

- Tổ chức xây dựng để trình Ban Giám hiệu ký ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí theo quy định của các Bộ, ngành và của nhà trường;    - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện những công việc trong phạm vi quản lý của phòng;

- Trực tiếp phụ trách công tác đảm bảo chất lượng;

- Trực tiếp báo cáo công tác hàng tháng, học kỳ, năm học, công tác thi đua khen thưởng của đơn vị;

- Ký duyệt các văn bản theo qui định và uỷ quyền của Hiệu trưởng;

- Tổ chức và theo dõi các hoạt động NCKH, chuyên môn nghiệp vụ của phòng;

- Thực hiện nhiệm vụ Thanh tra đào tạo thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu.

2. ThS Trần Nam Toàn – Phó Trưởng phòng

- Trợ lý cho Trưởng phòng, đảm nhiệm công tác quản lý Phòng khi Trưởng phòng đi vắng;

- Trực tiếp phụ trách công tác kiểm định chất lượng;

- Trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị triển khai và thực hiện công tác kiểm định chất lượng các đơn vị theo các chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề;

- Trợ lý trưởng phòng trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp qui của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về công tác kiểm định;

- Tổng hợp báo cáo kiểm định khi có các hoạt động đánh giá ngoài do Tổng Cục Dạy nghề - Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội tiến hành tại nhà trường;

- Trợ lý trưởng phòng trong công tác báo cáo và các nhiệm vụ chung của đơn vị theo yêu cầu của cơ quan quản lý, của lãnh đạo trường;

- Thực hiện nhiệm vụ Thanh tra đào tạo thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng;

- Tham gia nghiên cứu khoa học;

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.