Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Title1
Title2
Title3
Title4

Thành tích

I.   THÀNH TÍCH TẬP THỂ 

 

TT

Thàn tích 

Số/ngày, tháng, năm

Thời gian được khen thưởng

1

Bằng khen của Bộ NN&PTNT

 4562/QĐ-BNN-TCCB

Ngày 05/11/2015

Năm học 2014 - 2015

2

Bằng khen của Bộ NN&PTNT

4339/QĐ-BNN-TCCB

Ngày 26/10/2017

Năm học 2016 - 2017

3

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

1844 QĐ-UBND

Ngày 13/8/2018

Năm học 2017 - 2018

4

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

4360-QĐ/BNN-TCCB

Ngày 14/11/2019

Năm học 2018 - 2019

5

Giấy khen của BCH Đảng bộ huyện Bình Xuyên (đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 05 năm liền 2015-2019)

QĐ số 3184-QĐ/HU ngày 17/01/2020

Năm 2020

II. THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

TT

Họ và tên 

Thành tích đạt được

1

Ths Đào Tuấn Anh

- Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm 2009, 2014, 2015;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015;

2

Ths Trần Nam Toàn

- Giải Ba Hội thi thiết bị tự làm tỉnh Vĩnh Phúc năm 2005;

- Giải Nhất Hội giảng giáo viên dạy nghề tỉnh Vĩnh Phúc 2006;

- Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 2010;

- Bằng khen của Công đoàn ngành NN&PTNT Việt Nam năm 2014;

- Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm 2015; 2017;

3

Ths Lại Thị Hạnh

- Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm 2011;

- Giải Nhất Hội giảng giáo viên dạy nghề tỉnh Vĩnh Phúc 2015;

- Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 2017;

4

 Ths Nguyễn Đức Thịnh

- Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm 2016;

5

Ths Trần Thu Hường

- Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 2017;