Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Title1
Title2
Title3
Title4

Lịch sử phát triển

 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng tiền thân là Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng dạy nghề được thành lập theo Quyết định số 337 QĐ/CĐNCKNN-TCHC ngày 29/5/2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp. Đến tháng 5/2017 được đổi tên thành phòng Đảm bảo chất lượng theo QĐ số 582/QĐ-CĐNCKNN-TCHC ngày 03/5/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp. Tháng 12/2017 đến nay, được đổi tên thành phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng theo QĐ số 1661/QĐ-CĐCKNN-TCHC ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp. Từ khi thành lập đến nay đã có nhiều lượt cán bộ, giáo viên của phòng đã điều chuyển đến các đơn vị khác trong và ngoài trường:

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

Thời gian

Đến

Chuyển

1

Ths. Đào Tuấn Anh

Trưởng Phòng

01/6/2013

 

2

Ths. Phan Trường Giang

Phó Trưởng phòng

01/6/2013

01/8/2016

3

Ths. Dương Trung Hiếu

Phó Trưởng phòng

01/6/2013

01/8/2014

4

Ths. Trần Nam Toàn  

Phó Trưởng phòng

01/10/2013

 

5

Ths Vũ Thị Tuyết

Giảng viên GDNN

14/10/2013

01/6/2014

6

Ths. Phạm Thanh Thủy

Giảng viên GDNN

01/6/2014

01/3/2015

7

Ths. Nguyễn Đức Thịnh

Giảng viên GDNN

01/3/2015

 

8

CN Đặng Bá Phong

Giảng viên GDNN

08/3/2015

 

9

CN Chu Thị Thu Hoài

Giảng viên GDNN

01/01/2016

03/5/2017

10

Ths Lại Thị Hạnh

Giảng viên GDNN

03/5/2017

15/9/2018

11

Ths Trần Thu Hường

Giảng viên GDNN

01/8/2018

 

12

Ths Trịnh T Thục Trâm

Nhân viên TV

01/01/2019