Danh sách cán bộ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Văn phòng

1

Ths Đào Tuấn Anh

Trưởng phòng

VP: 02116 553 989
DĐ: 0964 724 567

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

401-NHB

2

Ths Trần Nam Toàn

P. Trưởng phòng

DĐ: 0983.837.826

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

402-NHB

3

Ths Nguyễn Đức Thịnh 

Chuyên viên

DĐ: 0975 026 685

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

402-NHB

4

CN Đặng Bá Phong 

Chuyên viên

DĐ: 0975 026 685

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

402-NHB

5

Trịnh Thị Thục Trâm 

Chuyên viên

DĐ: 0915 260 269

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  '; document.write(''); document.write(addy_text65536); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thư viện