Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Title1
Title2
Title3
Title4

Danh sách cán bộ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Văn phòng

1

Ths Đào Tuấn Anh

Trưởng phòng

VP: 02116 553 989
DĐ: 0964 724 567

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

401-NHB

2

Ths Trần Nam Toàn

P. Trưởng phòng

DĐ: 0983.837.826

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

402-NHB

3

Ths Nguyễn Đức Thịnh 

Chuyên viên

DĐ: 0975 026 685

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

402-NHB

4

CN Đặng Bá Phong 

Chuyên viên

DĐ: 0975 026 685

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

402-NHB

5

Trịnh Thị Thục Trâm 

Chuyên viên

DĐ: 0915 260 269

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  '; document.write(''); document.write(addy_text63419); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thư viện