Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Title1
Title2
Title3
Title4
Cảnh báo
  • Thiết lập các thành phần VirtueMart cho mục menu

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CÁC PHÒNG/KHOA ĐƯỢC LẤY Ý KIẾN

 

KHOA CƠ KHÍ - CƠ GIỚI   PHÒNG KH&HTQT
TT Họ và tên giáo viên   TT Họ và tên giáo viên
1 Lê Văn Nam   1 Dương Trung Hiếu
2 Hà Ngọc Tân   2 Nguyễn Thị Nhàn
3 Nguyễn Ngọc Mạnh   3 Trịnh Thị Kim Thu
4 Nguyễn Thị Hạnh   4 Trần Thu Hường
5 Bùi Thị Len   5 Triệu Văn Dũng
Đỗ Anh Tuấn      6  Nguyễn Hồng Yên
 7  Trần Thị Bích Hậu      
 8  Chu Mạnh Hùng      
9 Chu Mạnh Vinh      
 10 Hồ Sỹ Khương      
 11  Hoàng Đức Tuấn      
 12  Vũ Minh Cường      
13 Phạm Đức Lâm      
14  Tạ Hanh      
15 Quách Hữu Việt      
16  Đặng Đình Hiên      
17  Phan Thanh Đạt      
         

  

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ   KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TT Họ và tên giáo viên   TT Họ và tên giáo viên
1 Lê Đắc Dũng   1 Vũ Lệ Thu
2 Nguyễn Tiến Dũng   2 Nguyễn Văn Trình
3 Nguyễn Thành Trung   3 Nguyễn Tuấn Mạnh
4 Dương Mạnh Hà   4 Lê Xuân Chung
 5  Lê Ngọc Viện   5 Phùng Ngọc Hùng
 6 Hà Thanh Sơn    6 Nguyễn Tuấn Hưng
 7  Hoàng Văn Ba   7 Trần Xuân Phương
 8  Phạm Ngọc Anh    8 Phùng Thị Minh Phương 
 9  Nguyễn Văn Thông    9  Quách Thu Thảo
 10 Đinh Quang Vinh   10 Phan Hoàng Lan
 11  Nguyễn Đức Nam    11  Lê Thị Châm
 12  Lương Mạnh Toàn    12  Đỗ Viết Tuấn
 13  Hoàng văn Thông   13 Kim Thị Thương
 14 Trần Hanh   14   Lê Sơn Thảo
 15 Bạch Trọng Hưng     15  Nguyên Thị Hường
 16 Vũ Quang Anh    16   Lê Hoàng
17  Nguyễn Văn Tiến     17  Tạ Ngọc Dũng
       18  Hoàng Tùng
      19 Tạ Văn Khoa

  

KHOA ĐIỆN   KHOA ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH
TT Họ và tên giáo viên   TT Họ và tên giáo viên
1 Trần Văn Kiên   1 Nguyễn Văn Chiểu
2 Hoàng Văn Hùng   2 Nguyễn Minh Khang
3 Chu Quốc Thái   3 Trần Quốc Phương
4 Đặng Việt Hùng   4 Nguyễn Văn Tân
5 Phan Thị Lý   5 Nguyễn Văn Thuật
6 Nguyễn Anh Đức   6 Tô Thanh Tùng
7 Trần Thị Thơm   7 Nguyễn Văn Sơn
8 Nguyễn Duy Thanh   8 Nguyễn Trí Đức
9 Đoàn Mạnh Hà   9 Phạm Duy Quyết
10 Trịnh Xuân Bình   10 Lê Thị Thanh Tâm
11 Cao Thị Thu   11 Hoàng Quyết Tiến
12 Nguyễn Trung Tuệ   12 Dương Thanh Huệ
13 Phạm Quang Thắng   13 Nguyễn Tiến Nghĩa
14  Nguyễn Thị Hương   14 Nguyễn Thị Thanh Thúy
15 Nguyễn Đức Thịnh   15 Nguyễn Văn Bảy
16 Nguyễn Văn Tĩnh   16 Lê Kiên Cường
17 Hoàng Văn Quân    17  Phạm Đức Tùng
18 Ng Hồng Thao    18 Lê Bảo Hưng
19   Đỗ Tiền Phong    19 Lê Trung Thịnh
 20  Lỗ Ba    20  Nguyễn Chí Thành
 21  Nguyễn Bá Thanh    21  Lưu Quang Hưng
       22  Nguyễn Việt Cường
  KHOA CHÍNH TRỊ - QUỐC PHÒNG      KHOA SƯ PHẠM- KINH TẾ
 TT  Họ và tên giáo viên    TT  Họ và tên giáo viên
 Lê Thanh Tâm    1. Trần Thị Thu Phương
 Nguyễn Thị Hoàn    2. Trần Việt Anh 
 3  Lương Thị Ngọc Hà    3. Lê Thị Thúy Hà 
 Phạm Đức Tiên    4.  Lương Thị Hương
 5.  Nguyễn Văn Thành    5.  Bùi Thu Trang 
 6.  Chu Văn Quang    6.  Trần Huy Quảng
7. Nguyễn Trung Đức    7.  Nguyễn Hồng Hạnh
       8.  Phạm Thanh Thủy
  KHOA CƠ GIỚI      
 1   Phạm Văn Úc      
2        
3        
4        
5