Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Title1
Title2
Title3
Title4

KẾ HOẠCH THANH TRA DỰ GIỜ, SHCM &THANH TRA QUI CHẾ HÀNG THÁNG NĂM HỌC 2018 - 2019

.

 

TT

Nội dung

Lưu tài liệu

1

Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  8/2018

Down load 

 2

 Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  9/2018

 Down load

 3

 Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  10/2018

Down load 

 4

Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  11/2018

 Download

5

 Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  12/2018

Down load 

6

Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  03/2019

 

7

 Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  04/2019

 

     8

 Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  05/2019

 

 9

  Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  06/2019