Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Title1
Title2
Title3
Title4

KẾ HOẠCH THANH TRA DỰ GIỜ, SHCM &THANH TRA QUI CHẾ HÀNG THÁNG NĂM HỌC 2017 - 2018

.

TT

Nội dung

Lưu tài liệu

1

Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  8/2017

 Download

 2

 Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  9/2017

 Download

 3

 Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  10/2017

Download 

 4

Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  11/2017

 Download

5

 Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  12/2017

 

6

Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  3/2018

Download 

7

 Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  4/2018

Download

     8

 Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  5/2018

   Download

 9

  Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  6/2018

 

 Download