Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Title1
Title2
Title3
Title4

KẾ HOẠCH THANH TRA DỰ GIỜ, SHCM &THANH TRA QUI CHẾ HÀNG THÁNG NĂM HỌC 2016 - 2017

.

TT

Nội dung

Lưu tài liệu

1

Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  8/2016

Download

 2

 Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  9/2016

Download 

 3

 Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  10/2016

Download

 4

Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  11/2016

Download

5

 Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  12/2016

 Download

6

Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  3/2017

Download 

7

 Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  4/2017

 Download

     8

 Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  5/2017

    Download 

 9

  Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  6/2017

 Download