Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Title1
Title2
Title3
Title4

KẾ HOẠCH THANH TRA DỰ GIỜ, SHCM &THANH TRA QUI CHẾ HÀNG THÁNG NĂM HỌC 2015 - 2016

.

TT

Nội dung

Lưu tài liệu

1

Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  8/2015

Download

 2

 Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  9/2015

Download

 3

 Kế hoạch thanh tra dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và thanh tra qui chế giảng dạy tháng  9/2015

Download

 4

 Kế hoạch thanh tra dự giờ tháng 10 - 2015

Download

5

 Kế hoạch thanh tra dự giờ tháng 11 - 2015

Download

6

 Kế hoạch thanh tra dự giờ tháng 12 - 2015

Download

 7

 kế hoạch thanh tra dự giờ tháng 04 - 2016

 Download

     8

 kế hoạch thanh tra dự giờ tháng 05 - 2016

      Download