Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Title1
Title2
Title3
Title4

KẾ HOẠCH THANH TRA DỰ GIỜ, SHCM &THANH TRA QUI CHẾ HÀNG THÁNG NĂM HỌC 2019 - 2020

TT

NỘI DUNG

TƯ LIỆU

1

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra quy chế giảng dạy tháng  08/2019

Download

2

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra quy chế giảng dạy tháng  09/2019

Download

3

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra quy chế giảng dạy tháng  10/2019

Download

4

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra quy chế giảng dạy tháng  11/2019

Download

5

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra quy chế giảng dạy tháng  12/2019

Download

6

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra quy chế giảng dạy tháng  02/2020

Download

7

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra quy chế giảng dạy tháng  03/2020

Download

8

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra quy chế giảng dạy tháng  04/2020

Download

9

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra quy chế giảng dạy tháng  05/2020

Download

10

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra quy chế giảng dạy tháng  06/2020

Download